A+
A
A-
48-son ayrim fanlar chuqur organiladigan ixtisoslashtirilgan maktab - internati.

Manzili: Xonqa tumani Andalib ko'chasi 1 a uy

Telefon: (0362) 399 12 00

Faks: (0362) 399 25 83

e-mail: xonqa48imi@umail.uz

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Sayt haqidagi fikringiz
Ajoyib
Yomon emas
Qoniqarli
Kamchiliklar ko`p

 
.
dle dle.
.
.
psp
.
.
.
.
» » » Maktab-internati ustavi

Xorazm viloyati  Xonqa tumanidagi 48- son ayrim fanlar chuqur organiladigan ixtisoslashtirilgan maktab-internatining

 

U S T A V I

 

I.Umumiy qidalar

 

1.1. nqa tumanidagi ayrim fanlar chukur organiladigan    48-sn itisslashtirilgan maktab-intrnati (bundan kyin matnlarda maktab-intrnat) Ustavi Ozbkistn Rspublikasi Knistitutsiyasi, "Talim togrisidagi,  "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi togrisidagi knunlar, Ozbkistn Rspublikasi Vazirlar Makamasining Ayrim fanlar chuqur organiladigan davlat itisslashtirilgan umumtalim muassasalari faliyatini takmillashtirish togrisidagi 7 avgust 2008 yil 173 -snli qarri assida tuzilgan bulib,   maktab-intrnat faliyatini tartibga sladi.

       1.2. Maktab-intrnat oz faliyatida Ozbkistn Rspublikasi Knstitutsiyasi va qnunlariga, Ozbkistn Rspublikasi liy Majlisi palatalarining qarrlariga, Ozbkistn Rspublikasi Przidntining farmnlari, qarrlari va farmyishlariga, Ozbkistn Rspublikasi Vazirlar Mahkamasining   qarrlari va farmyishlariga, Ayrim fanlar chuqur organiladigan davlat umumtalim muassasalarining itisslashtirilgan sinflari, davlat itisslashtirilgan umumtalim muassasalari togrisidagi Nizmga, bshqa qnun hujjatlariga , shuningdk oz Ustaviga amal qiladi.

       1.3.  Maktab-intrnati talim-tarbiya jarayonini umumiy orta talimning DTS lariga va ayrim fanlarni chuqur organish maksadida tuzilgan takmillashtirilgan talim dasturlariga muvfiq amalga shiradi.

       1.4. Maktab-intrnat nqa shaarchasi ,Andalib kochasi 1-uyda jylashgan.

II. Maktab-intrnatini tashkil etish tartibi

 

2.1. Maktab-intrnat muassis tmnidan Ozbkistn Rspublikasi alq talimi Vazirligi bilan klishilgan hlda tashkil etiladi va qnun hujjatlarida blgilangan tartibda davlat royatidan otadi.

2.2. Ozbkistn Rspublikasi razm vilyati kimi maktab-intrnatning muassisidir. Maktab-intrnat razm vilyati kimining  "Ozbkistn Rspublikasi Vazirlar Makamasining Ayrim fanlar chuqur organiladigan davlat itisslashtirilgan umumtalim muassasalari faliyatini takmillashtirish togrisidagi 2008 yil 7 avgust 173 -snli karri akidagi 2008 yil 28 oktabr 177- snli karri  assida tashkil etilgan.

2.3. Maktab-intrnat yuridik shas hisblanadi, oz ustaviga, bankda hisb raqamlariga, Ozbkistn Rspublikasining Davlat grbi tasviri tushirilgan va oz nmi korsatilgan muhrga, oz nmi yozilgan shtamplar, blankalarga ega boladi.

2.4. Maktab-intrnatni akkrditatsiya qilish attstatsiya assida vaklatli davlat rgani tmnidan amalga shiriladi.

2.5. Maktab-intrnat talimning 5-sinfidan bshlab sanitariya nrmalari va qidalariga muvfiq oqish  va yashash uchun zarur shart-sharitlar taqdim etilgan hlda oquvchilarning barcha jalb etilgan kntngntini iqtidr va istddni rivjlantirishga yunaltirilgan kmplks talim-tarbiya jarayoni bilan qamrab lish maqsadida tashkil etiladi.

Quyidagilar:

Oquv yili tamm bolgandan kyin  4-sinf oquvchilarini Ozbkistn Rspublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tst markazi  tmnidan otkaziladigan tgishli fanlar boyicha tst sinvidan otkazish ;

4-sinf oquvchilarining qbiliyati va mayllarini aniqlash maqsadida Ozbkistn Rspublikasi Sgliqni saqlash vazirligi ishtirkida  alq talimi vazirligi tmnidan otkaziladigan psilgik-pdggik diagnstika natijalari ayrim fanlar chuqur organiladigan itisslashtirilgan maktab-intrnat tashkil etish mzni hisblanadi.

Tst sinvi matriallari va mtdikasi Davlat tst markazi tmnidan,  psilgik-pdggik  diagnstika matriallari va mtdikasi bshlangich va umumiy orta talim  shasidagi takchi mutaassislar jalb etilgan hlda Sgliqni saqlash vazirligi ishtirkida alq talimi vazirligi tmnidan shakllantiriladi.

2.6. Maktab-intrnat faliyatini, shuningdk oquv-tarbiya jarayoni sifatini organish va bahlash Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi va Ozbkistn Rspublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tst markazi tmnidan blgilanadigan tartibda amalga shiriladi.

    2.7. Maktab-intrnat oquv-tarbiya jarayoni sifati boyicha muayyan natijalarga erishmagan  taqdirda Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligining taqdimnmasi boyicha umumiy tipdagi umumtalim maktabiga  qayta itisslashtiriladi.

 

III. Maktab-intrnatning assiy vazifalari va funktsiyalari.

 

3.1. Quyidagilar maktab-intrnatning assiy vazifalari hisblanadi:

umumiy orta talimning chuqurlashtirilgan fanlari boyicha oquvchilarning davlat talim standartlari talablaridan shadigan chuqur talim tayyorgarligini taminlash;

oquvchilarning ijdiy salhiyatini namyon qilish va fallashtirish;

har bir oquvchining individual hususiyatlarini hisbga lgan hlda mustaqil tadqiqtchilik faliyati konikmalarni shakllantirish va rivjlantirish;

prfssinal dastur talimlarini ngli tanlash va kyinchalik ozlashtirish uchun ass yaratish.

3.2. YUklangan vazifalarni bajarish uchun maktab-intrnat quyidagi funktsiyalarni amalga shiradi:

vilyat ahlisi blalarini itisslashtirilgan chuqur oqitishga bolgan ehtiyojini taminlash;

bla huquqlarini taminlash, uning qadr - qiymatini ezzlash, blaga dostna munsabatda bolish muhitini shakllantirish;

oquvchilarning qbiliyatlari, qiziqishlarini hisbga lgan hlda umumiy va itisslashtirilgan shasga yonaltirilgan oqitishning talim dasturlarini amalga shirish;

oquvchilarning iqtidri va kaml tpishi dinamikasining psilgik-pdaggik diagnstikasini amalga shirish;

oquvchilarda mustaqil Ozbkistn Rspublikasiga va uning Knstitutsiyasiga sdiqlikni shakllantirish, Davlat ramzlariga (bayrgi, madhiyasi va grbi) hurmatni, qatiy intizmni shakllantirish;

 talimning uzviyligi va uzluksizligi assida intnsiv intlktual rivjlantirishni, chuqurlashtirilgan itisslashtirilgan oqitishni taminlash;

assiy va qoshimcha talim dasturlarini ishlab chiqish va ular intgratsiyasini amalga shirish, lyihadagi oqitishga otgan hlda talim jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish;

talim jarayoniga innvatsiya, pdaggika va zamnaviy abrt-kmunikatsiya tnlgiyalarni jriy etish;

oquvchilarning malumti darajasi shishiga, samarali tayyorlanishiga, akadmik litsy va kasb-hunar klljlariga kirishiga yordam bradigan shart-sharitlar yaratish;

oquvchilarning rspublika va alqar sminarlar, knfrntsiyalar, fstivallar va bshqa intlktual-ijdiy tadbirlarda ishtirk etishi uchun shart-sharitlar yaratish;

iqtidr va istddni aniqlash hamda kaml tptirish boyicha oquvchilarni fanlar limpiadalari, tanlvlar va bshqa tadbirlarda qatnashishga tayyorlash;

oquvchilarning ilmiy guruhlarini tashkil etish va faliyatini yolga qoyish.

3. 3 Maktab intrnatga oquvchilarni qabul qilish "Ayrim fanlar chuqur organiladigan davlat umumtalim muassasalarining itisslashtirilgan sinflariga, davlat itisslashtirilgan umumtalim muassasalariga oquvchilar qabul qilish tartibi togrisidagi Nizm ga assan amalga shiriladi.     

 

 

 

IV. Maktab-intrnatning oquv tarbiya jarayonini tashkil etish

 

         4.1. Oquvtarbiya jarayonini tashkil etish, oqitishning qancha davm etishi va muddatlari oquv rjalari, dasturlar, kalndar oquv jadvali, Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligining tgishli nrmativ hujjatlari va maktab-intrnatining Ustavi bilan tartibga slinadi.

        

         4.2. Maktab-intrnatda oquv-tarbiya jarayoni   5-9-sinflar dirasida, matmatika fanini chuqur organish  boyicha masus oquv rjalari va dasturlar boyicha tashkil etiladi.

         4.3.  5-9-sinflarda oquv-tarbiya jarayoni itissli fanlarning assiy kursining chuqurlashtirilgan mazmuni organilishini va ularning amaliy yonaltirilganligi kuchaytirilishini, shuningdk oquvchilar shasi, ularning mayllari, manfaatlari va ijtimiy jihatdan ozlarini blgilashga qbiliyatlari qarr tpishi va shakllanishining shart-sharitlarini taminlaydi. Bunda oquvchilarning individual ususiyatlari va istddi namyon bolishi va rivjlanishi dinamikasi organiladi.

         4.4. Talimning mazmuni mayllar va shakllangan manfaatlar hisbga  lingan hlda kasb-hunar talimi dasturlarini, bilimlarning alhida shalarini ngli ravishda tanlash va ozlashtirishga tayyor bolgan har tmnlama intllktli, tadqiqt mhnati konikmalariga ega bolgan shasni shakllantirishga yonaltiriladi.

         4.5. Talim jarayoni shasga yonaltirilgan yonalishga ega boladi, oquv-tarbiya jarayonining har il turlariga ananaviy va nananaviy yondashishni birga qoshib, lib briladigan oqitish va tarbiyalashning icham shakllarining kng dirasiga ega boladi.

         4.6. Maktab-intrnat sinflari sni talim jarayonini amalga shirish uchun zarur bolgan sanitariya nrmalari va qidalariga qarab blgilanadi.

         4.7. Maktab-intrnat sinflarida oquvchilar sni 30 kishidan rtiq bolmasligi krak.

          4.8. Labratriya ishlari va amaliy ishlarni bajarish, shuningdk ayrim fanlarni chuqur organish uchun sinflarni itisslashtirilgan fanlar boyicha oquvchilarni ikki guruhga bolishga yol qoyiladi.

          4.9. Kyingi sinflarga otkazish va oqitish bsqichlari Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi tmnidan blgilangan muddatlar va tartibda oquvchilar bilimlarining yakuniy attstatsiyasi natijalari boyicha amalga shiriladi.

           4.10.  Maktab-intrnat bitiruvchilariga umumiy orta malumt togrisidagi shahdatnma briladi.

         4.11. Ayrim fanlar chuqur organiladigan 48 -sn itisslashtirilgan  maktab-intrnat  kamida 250 oquvchi kntingnti  bilan tashkil etiladi.

        

         V. Maktab-intrnatning huquqlari va javbgarligi

 

           5.1. Maktab-intrnat oziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:

          fanlarni chuqur organish boyicha mualliflik oquv dasturlarini Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi huzuridagi Rspublika talim markazi bilan klishgan hlda mustaqil ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga shirish;

         Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi tmnidan tasdiqlangan bazaviy oquv rjasi assida masus oquv rjasini ishlab chiqish va uni Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi huzuridagi Rspublika talim markazi bilan klishgan hlda tasdiqlash;                           

         yillik kalndar oquv jadvali va mashgultlar jadvalini ishlab chiqish;

         talim va tarbiyaning qnun hujatlariga zid bolmagan turli shakllari, vsitalari va usullarini qollash;

oz ustav faliyatini amalga shirish uchun mliyaviy mablaglar va mddiy rsurslarning quyidagi  qoshimcha manbalarini jalb etish:

-Bosh bin va nalarni ijaraga brish;

- Oqituvchilarning rpititrlik faliyati bilan shugullanishiga  

  rusat qilish;

-Maktab-intrnat binsida savd va ishlab chiqarish firmasi tashkil

etish;

-Umumiy vqatlanish shabchasi tashkil qilish;

- Maktab-intrnat invntarlarini ijaraga brish;

- Maktab-intrnatda intrnt va kmpyutr izmatlari tashkil etish;

         talim layotganlarni raliq attstatsiyadan otkazish shakllari, tartibi  

          va davriyligini mustaqil tanlash.

         5.2. Maktab-intrnat blgilangan tartibda:

         oziga yuklangan vazifalarning samarali bajarilishi;

         talim sifati hamda oquv rjasi va oquv jarayoni jadvaliga muvfiq talim dasturlari toliq hajmda amalga shirilishi;

         talim jarayonini tashkil etishning qollanilayotgan shakllari, usullari va vsitalarining oquvchilarning yosh bilan bgliq psifizilgik ususiyatlari, mayllari, qbiliyatlari, qiziqishlariga, ularning hayoti va sgligini muhfaza qilish talablariga muqbilligi;

         oquvchilarning mslashishi va ozlashtirishi;

         oquvchilar va dimlarning huquqlariga riya qilinishi uchun javb bradi.

VI. Maktab-intrnat faliyatini tashkil etish

 

6.1. Maktab-intrnatiga qnun hujjatlarida blgilangan tartibda lavzimga tayinlanadigan va lavzimdan zd qilinadigan dirktr bvsita rahbarlik qiladi.

6.2. Dirktrga nisbatan quyidagi assiy malaka talablari qoyiladi:

talim shasida kamida 10 yil pdaggik staj va rahbarlik lavzimida 5 yil ish staji mavjudligi;

davlat tilini bilishi;

tashkiltchilik qbiliyati, ijdiy tafakkurga egalik, blalar va katta yoshdagilarning yosh va shas bilan bgliq psilgiyasini bilish;

kmpyutr tnlgiyalarini va oquv jarayonida abrt-kmmunikatsiya tnlgiyalarini egallaganlik;

umumtalim dasturlari va oquv qollanmalari yaratishda mtdik ishlanmalar va tajriba mavjudligi.

6.3. Dirktr maktab-intrnat nmidan ish koradi, uning manfaatlarini ifdalaydi, qnun hujjatlarida blgilangan tartibda maktab-intrnat ml-mulkini tasarruf etadi va shartnmalar tuzadi.

6.4. Dirktr:

Maktab-intrnat vaklatiga kiradigan masalalar boyicha qarrlar qabul qiladi hamda unga yuklangan vazifalar va funktsiyalarning samarali bajarilishi uchun shasan javb bradi;

oz orinbsarlari vaklatlarini blgilaydi, ular ortasida vazifalarni taqsimlaydi va ularning javbgarligi darajasini blgilaydi;

oz vaklatlari dirasida maktab-intrnatning barcha dimlari uchun majburiy bolgan buyruqlar chiqaradi va korsatmalar bradi;

alq talimi tgishli rganlari korib chiqishi uchun mddiy-tnika bazani mustahkamlash, oquv-tarbiya ishlarini takmillashtirish, malakali pdagg kadrlar bilan taminlash va maktab - intrnat faliyatining bshqa masalalari boyicha takliflar kiritadi;

pdagg dimlar va bshqa dimlar bilan mhnat shartnmalari tuzadi;

qnun hujjatlariga muvfiq bshqa vaklatlarni amalga shiradi.

6.5. Maktab-intrnat dirktri attstatsiyasi blgilangan tartibda otkaziladi.

6.6. Maktab-intrnatida pdaggika, mtdika va vasiylik kngashlari tuziladi va faliyat korsatadi. Ularning faliyati tartibi Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi tmnidan blgilanadi.

6.7. Oquvchilar, ta-nalar yoki ta-nalarning ornini bsuvchi shaslar, pdagg dimlar va bshqa dimlar maktab - intrnati talim jarayonining qatnashchilari hisblanadi.

Maktab-intrnat oquvchilari bpul umumiy orta malumt lish, tibbiy izmatdan fydalanish, turli tadbirlarda (knfrntsiyalar, limpiadalar, korgazmalar va tanlvlarda) qatnashish huquqiga egadirlar.

Maktab-intrnat oquvchilari maktab-intrnatning ustaviga va ichki tartib-qidalariga, shuningdk sanitariya nrmalari va qidalariga riya qilishi shart.

Maktab-intrnat oquvchilarining bshqa huquq va majburiyatlari qnun hujjatlariga va maktab-intrnatning ustaviga muvfiq blgilanadi.

6.8. Oquvchilarni individual psilgik-pdaggik jihatdan qollab-quvvatlash maktab-intrnatning psilgiya, pdaggika izmati mutaassislari tmnidan taminlanadi.

6.9. Oquv-tarbiya jarayoniga bshqa talim muassasalarining oqituvchilari, ilmiy tashkiltlar va bshqa tashkiltlarning dimlari qnun hujjatlarida blgilangan tartibda jalb etilishi mumkin hamda ushbu muassasaning barcha huquqlari, majburiyatlari va imtiyozlari ularga jriy etiladi.

6.10. Pdagg kadrlarni maktab-intrnatiga ishga qabul qilish liy yoki birinchi malaka tifasi mavjud bolgan taqdirda liy pdaggik malumtli shaslar rasidan tanlv assida amalga shiriladi. Tanlvni otkazish tartibi Ozbkistn Rspublikasi alq talimi vazirligi tmnidan blgilanadi.

Maktab-intrnat pdagg kadrlarining huquq va majburiyatlari qnun hujjatlariga va itisslashtirilgan umumtalim muassasasi ustaviga muvfiq blgilanadi.

6.11. Pdagg dimlarga oquv yuklamasi hajmi (pdaggik ish hajmi) oquv rjasi boyicha satlar snidan, shuningdk kadrlar bilan taminlanganlik boyicha blgilanadi.

6.12. Oquv yili bshida blgilangan oquv yuklamasi hajmi oquv yili mbaynida ozgartirilishi mumkin emas, oquv rjalari boyicha satlar sni kamayishi yoki sinflar sni qisqarishi hllari bundan mustasn.

6.13. Maktab-intrnatida oqish, dam lish va vqatlanish qnun hujjatlariga muvfiq tibbiyot dimlarining qatiy nazrati stida tashkil etiladi.

6.14. Kasallikning vaqtli diagnstikasi va prfilaktikasi maqsadlarida har bir oquv yili bshida maktab-intrnatning oquvchilari dispansr korigidan (toliq tibbiy korikdan) otkazilishi krak. Rivjlanishning salbiy korsatkichlari aniqlangan taqdirda oquvchilar tibbiy kmissiyaning tavsiyasiga kora yashash jyidagi umumtalim muassasasiga otkaziladi.

6.15. Maktab-intrnat oquvchilari ushbu maktab-intrnat huzurida yashash jylari bilan taminlanadilar.

6.16. Maktab-intrnatning ta-nalar va ta-nalarning ornini bsadigan shaslar bilan birga yashaydigan tarbiyalanuvchilari sni qishlq jylarda oquvchilar butun kntingntining 5 fizidan va shahar jylarda 10 fizidan rtmasligi krak.

 

 

VII. Maktab-intrnatning

ml-mulki va mliya-ojalik faliyati

 

7.1. Maktab-intrnatning faliyatini mliyalashtirish blgilangan tartibda royatdan otkazilgan tasdiqlangan arajatlar smtasiga muvfiq amalga shiriladi.

7.2. Maktab-intrnatiga qoshimcha budjetdan tashqari mablaglarni jalb etish budjetdan mliyalashtirish pasayishiga lib klmaydi.

Budjetdan tashkari tpilgan mablaglar maktab intrnat vasiylik kngashi karri assida sarf kilinishi mumkin.

7.3. Maktab-intrnat dimlarining shtatdagi sni umumtalim muassasalarining namunaviy shtatlariga muvfiq blgilanadi.

7.4.  Maktab-intrnat oquvchilari blgilangan tartibda vqat bilan taminlanadi.

7.5.Maktab-intrnat oz Ustavida blgilangan maqsadlarga muvfiq dirada tadbirkrlik faliyati bilan shugullanishi mumkin.

7.6. Rusat brilgan faliyatdan lingan darmad hisbiga stib lingan ml-mulk maktab-intrnatning balansida hisbga lingan ml-mulk tarkibiga kiritiladi.

 

VIII. YAkunlvchi qidalar

 

         8.1. Maktab-intrnat qnun hujjatlariga muvfiq talim masalalari boyicha alqar faliyatni amalga shirish huquqiga ega.

         8.2. Maktab-intrnatni qayta tashkil etish va tugatish muassisning qarri boyicha yoki qnun hujjatlarida blgilangan tartibda sud tmnidan amalga shiriladi.

         8.3. Maktab-intrnatini qayta tashkil etish yoki tugatish oquv yili tamm bolgandan kyin amalga shiriladi. Bunda tgishli talimni bshqarish rgani oquvchilarning ta-nalari yoki ta-nalarning ornini bsadigan shaslar bilan klishuv boyicha oquvchilarning bshqa talim muassasalariga otkazilish uchun javbgarlikni oz zimmasiga ladi.

        

 

 

Ushbu Ustav  maktab-intrnat pdaggika kngashining 2013 yil   9 nyabr 2-snli qarri bilan tasdiqlangan.

 

 

Maktab-intrnat dirktri:                                              .Qilichv.

dle

  • Gov.Uz
  • Lex.Uz
  • Oliy Majlis
  • Oliy Majlis
  • Xalq ta`imi vazirligi